17.5.12

COMUNICAT AREC


Companyes i companys d’AREC

En primer lloc recordar-vos que al bloc de l’AREC hi trobareu diverses propostes relacionades amb la nostra professió. Visiteu-lo i envieu-nos els vostres comentaris, estrenes, escrits impressions, el que vulgueu (http://regidoria.blogspot.com/ )
També us recomanem una ullada a aquest link on trobareu una presentació de SindicART (http://prezi.com/imlcm7mqot8d/linies-estrategiques-de-sindicart/ )

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal que estigueu al corrent de les darreres informacions sobre l’evolució, en positiu, de SindicART. Com bé sabeu, l’AREC va ser no només la principal impulsora de SindicART després d’establir un protocol bilateral de col·laboració amb l’AADPC, si no que va formar part de l’equip que va redactar i tramitar –ne els estatuts. Des d’aleshores hem estat membres actius i amb representació en totes les tasques, comissions i convocatòries que ha fet SindicART.
Doncs bé, han tingut pes les opinions de l’AREC en els darrers mesos, en què hi ha hagut diversos problemes per resoldre en les juntes de SindicART.
Com sabeu SindicART travessa un temps difícil pel que fa a la organització interna, al finançament i conseqüentment a la capacitat real d’assolir els objectius establerts.
Malgrat els vents desfavorables que bufen en l’entorn nacional, estatal i internacional, la junta de SindicART ha treballat en la direcció adequada per garantir la continuïtat i la realització de bona part dels objectius.

Organització interna

En la fundació de SindicART, l’any 2010, es va reclamar un esforç econòmic important, solidari i proporcional al nombre d’afiliats en cada organització, a tots els Sindicats que en formem part, per tal de garantir les despeses d’un any de contractació d’una professional en la gestió cultural.
Aquesta previsió, passat l’exercici del 2010, es va haver de prorrogar també durant l’any 2011, atesa la manca de suport institucional i com a conseqüència de la discriminació que patim els sindicats del sector pel que fa al finançament que ens correspondria d’acord amb la Llei Sindical de 1985, amb la revisió de 1995.
Segons la normativa legal i per les característiques particulars de la nostra professió no podem complir els requisits de representativitat sindical que ens donaria accés a les quotes contractuals, subvencions i altres fonts de finançament previstes a la llei.
Aquest esforç econòmic addicional va afectar les organitzacions més petites de SindicART fins arribar al punt de no tenir garantida la continuïtat i participació en el projecte comú.
Per aquest motiu s’han creat dues taules de debat formades l’una, anomenada política ja que estableix les estratègies i objectius per superar les dificultats i cobrir solidàriament les mancances de les organitzacions més petites; i l’altra, anomenada de gestió, per trobar els mecanismes i les estratègies econòmiques per tal de gestionar les decisions polítiques.
S’han establert, doncs, dues prioritats: L’elaboració d’un cens de professionals del sector amb la implicació del parlament, i la reunificació de les diferents assessories jurídic laboral dels diversos sindicats en una de sola que hauria de ser una realitat a partir de gener de 2013.

Finançament

Per tal de superar les dificultats de finançament que posaven en perill la continuïtat d’algunes organitzacions, no la nostra de moment, es va presentar el Projecte 2012 que us adjuntem al Departament corresponent de la Generalitat, i es va establir una estratègia a través del grup parlamentari d’ICV-EU, per tal que defensés en seu parlamentària i davant la comissió pertinent, la necessitat que la Generalitat financés el cens que ens és imprescindible per establir una estratègia que ens permeti tenir una representativitat i un finançament sostingut.
En la dita comissió parlamentaria es va aprovar per unanimitat la nostra petició, tot i que sense assignació pressupostària a l’espera de resoldre alguns dubtes de caràcter tècnic que presenta el Departament de Treball.
Pel que fa al Projecte 2012, aquest ha estat aprovat, amb una aportació econòmica directa de 25.000 €, que sumats al 7.500 € que ja teníem aprovats de l’any passat, garanteixen la continuïtat de SindicART fins a Juny del 2013, sense despeses addicionals per part dels Sindicats que en formem part. La qual cosa també garanteix la continuïtat de tots els membres, i de la pròpia gerència.
Us adjuntem l’enllaç del debat en seu parlamentària on es va aprovar el document sobre el cens (http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=1822747&p_cp2=tot&p_cp3=19&p_cp22=cerca ), i adjuntem el document de Proposta de resolució que SindicART va presentar a través d’ICV-EU.

Esperem que per a vosaltres siguin tant bones notícies com per a nosaltres. 

Salut

La Junta
Publica un comentari a l'entrada